• ११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, २०२३.

 • जनकल्याण मल्टीस्टेट को.ऑप क्रेडीट सोसायट लि.सोलापूर दिपावली फराळ कार्यक्रमा निमित्त सर्व खातेदार,ठेवीदार, कर्जदार हितचिंतक यांची उपस्थीती !🪔✨💫💫

 • जनकल्याण मल्टीस्टेट को.ऑप क्रेडीट सोसायट लि.सोलापूर दिपावली फराळ कार्यक्रमा निमित्त सर्व खातेदार,ठेवीदार, कर्जदार हितचिंतक यांची उपस्थीती !🪔✨💫💫

 • जनकल्याण मल्टीस्टेट को.ऑप क्रेडीट सोसायट लि.सोलापूर दिपावली फराळ कार्यक्रमा निमित्त सर्व खातेदार,ठेवीदार, कर्जदार हितचिंतक यांची उपस्थीती !🪔✨💫💫

 • जनकल्याण मल्टीस्टेट को.ऑप क्रेडीट सोसायट लि.सोलापूर दिपावली फराळ कार्यक्रमा निमित्त सर्व खातेदार,ठेवीदार, कर्जदार हितचिंतक यांची उपस्थीती !🪔✨💫💫

 • जनकल्याण मल्टीस्टेट को.ऑप क्रेडीट सोसायट लि.सोलापूर दिपावली फराळ कार्यक्रमा निमित्त सर्व खातेदार,ठेवीदार, कर्जदार हितचिंतक यांची उपस्थीती !🪔✨💫💫

 • जनकल्याण मल्टीस्टेट को.ऑप क्रेडीट सोसायट लि.सोलापूर दिपावली फराळ कार्यक्रमा निमित्त सर्व खातेदार,ठेवीदार, कर्जदार हितचिंतक यांची उपस्थीती !🪔✨💫💫

 • जनकल्याण मल्टीस्टेट को.ऑप क्रेडीट सोसायट लि.सोलापूर दिपावली फराळ कार्यक्रमा निमित्त सर्व खातेदार,ठेवीदार, कर्जदार हितचिंतक यांची उपस्थीती !🪔✨💫💫

 • जनकल्याण मल्टीस्टेट को.ऑप क्रेडीट सोसायट लि.सोलापूर दिपावली फराळ कार्यक्रमा निमित्त सर्व खातेदार,ठेवीदार, कर्जदार हितचिंतक यांची उपस्थीती !🪔✨💫💫

 • जनकल्याण मल्टीस्टेट को.ऑप क्रेडीट सोसायट लि.सोलापूर दिपावली फराळ कार्यक्रमा निमित्त सर्व खातेदार,ठेवीदार, कर्जदार हितचिंतक यांची उपस्थीती !🪔✨💫💫

 • जनकल्याण मल्टीस्टेट को.ऑप क्रेडीट सोसायट लि.सोलापूर दिपावली फराळ कार्यक्रमा निमित्त सर्व खातेदार,ठेवीदार, कर्जदार हितचिंतक यांची उपस्थीती !🪔✨💫💫

 • ११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, २०२३.

 • ११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, २०२३.

 • ११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, २०२३.

 • Debit And ATM Card

 • Loans for business and self-employment

 • Loans for business and self-employment

 • Double the deposit

 • convince or order money easily

 • double the deposit