आमच्याबद्दल

about img

जनकल्याण मल्टीस्टेट को ऑप क्रेडिट सोसायटी लि।सोलापूर या संस्थेची स्थापना करीत असताना कोणतेही कौंटुबिंक‚ आर्थिक‚ राजकीय पाठबळ नसताना फक्त “इच्छाशक्ती” च्या जोरावर हा निर्णय घेतला.सुरवातीला खुप त्रास झाला अगर दिला गेला परंतु हेतु प्रामाणिक असेल व काम करण्याची जिदद व चिकाटी असेल तर सर्व काही शक्य होते।थोडा वेळ लागतो परंतु निश्चित यशस्वी होता येते हे यानी कृतीतुन सिध्द करून दाखविले.

संस्थेने गुंतवणुक एकूण ठेवीच्या 20त् प्रमाणे ह्यसहकार नियमाप्रमाणेहृ इतर बॅकेत ह्यराष्ट्रीयकृत बॅक व ‘अ’ वर्ग असर्णाया सहकारी बॅकेतहृ केली आहे.
* संस्था कर्ज वाटप करताना सर्व नियम व प्रत्यक्षपहाणी करूनच कर्जवाटप करते.
* लहान घटकांना कर्जवाटप करतो कारण कीे 99त् वसुली होते व 0त् एनपीए.

ग्राहकांभिमुख सेवा

- 365 दिवस ग्राहकांना तत्पर सेवावा.
- सर्व शाखेत कोअर बॅकींग प्रणाली कार्यरत.
- डी।डी व ृटघ्श् ची सोय.
- सोने तारण कर्ज अल्प मुदत कर्ज व्यापारी कर्ज बचत गट कर्ज.
- सर्वात महत्वाचे म्हणजे अल्प उत्पन्न गटातील महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातुन कर्ज पुरवठा नियमीत वसुली मार्च 2021 अखेर 7884 महिलांना अर्थ पुरवठा.


विविध गुंतवणुक सुविधा

भविष्यकालीन संस्थेचा आराखडाविषयी मानस ठेवी स्विकारणे व कर्ज पुरवठा करणे या मर्यादीत क्षेत्रापुढे जाऊन सभासद,ग्राहक,ठेवीदार व हिंतचिंतक यांना दैनंदिन जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध

आम्हाला का निवडा?

  • - विविध ट्रॅव्हल्स कंपनी सोबत करार करून ट्रीपचे नियोजन करणे.
  • - विविध चर्चासत्र आयोजित करणे।विविध प्रकारचे मेळावे आयोजित करून समाज एकत्रित आणणे.
  • - शेतर्कयांना विविध मार्गदर्शन शिबीरे व सहली आयोजित करून नवीन तंत्रज्ञान अवगत करणे.
  • - महिलांना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टिने विविध चर्चासत्र व व्यवसाय प्रशिक्षण शिबीरे.
  • - छोटया व्यवसायिकांना व्यवसाय वुद्वीसाठी प्रशिक्षण व अर्थपुरवठा करणे.