Jankalyan Multistate Co-Operative Credit Society Ltd.

“ज्योत जनकल्याणाची निरंतर समृद्धिची” या ध्येयाने प्रेरीत होऊन जनकल्याण संस्थेची सुरूवात ३ जुन २०१२ रोजी संपन्न झालेली आहे.अवघ्या ५ वर्षाच्या अल्प कालावधीत संस्थेने ग्राहकाभिमुख सेवेचा पाठपुरावा करून हया क्षेत्रात स्वतःचे असे एक विश्वासआर्हता प्राप्त केलेली आहे.६ वर्षात २१ शाखेचा विस्तार करून अल्पावधीतच बॅकींग क्षेत्रात असणारी तीव्र स्पर्धा व त्याविषयी असणारी शाशंकता हया सगळया अडचणीवर मात करीत ५० कोटी ठेवीकडे वाटचाल चालू आहे।हे अभिमानाने नमुद करावेसे वाटते.

Image

Loan

A thing that is borrowed, especially a sum of money that is expected to be paid back with interest.

Image

SMS Banking

SMS banking' is a form of mobile banking. It is a facility used by jankalyan bank to send messages to customers' mobile phones.

ATM

ATMs enables customers to withdraw up to a daily limit of Rs. · Fast Cash A service which enables

Image

Mobile Banking

Jankalyan Bank also provides Mobile banking and net banking services.


We Provide

अहवाल ... विश्वासातून साकारलेल्या प्रगतीचा !