Jankalyan Multistate Co-Operative Credit Society Ltd.

"ज्योत जनकल्याणाची निरंतर समृद्धिची" या ध्येयाने प्रेरीत होऊन जनकल्याण संस्थेची सुरूवात ३ जुन २०१२ रोजी संपन्न झालेली आहे.अवघ्या 11 वर्षाच्या अल्प कालावधीत संस्थेने ग्राहकाभिमुख सेवेचा पाठपुरावा करून हया क्षेत्रात स्वतःचे असे एक विश्वासआर्हता प्राप्त केलेली आहे.11 वर्षात २7 शाखेचा विस्तार करून अल्पावधीतच बॅकींग क्षेत्रात असणारी तीव्र स्पर्धा व त्याविषयी असणारी शाशंकता हया सगळया अडचणीवर मात करीत 200 कोटी ठेवीकडे वाटचाल चालू आहे।हे अभिमानाने नमुद करावेसे वाटते.

Image

Loan

A thing that is borrowed, especially a sum of money that is expected to be paid back with interest.

Image

SMS Banking

SMS banking' is a form of mobile banking. It is a facility used by jankalyan bank to send messages to customers' mobile phones.

ATM

ATMs enables customers to withdraw up to a daily limit of Rs. · Fast Cash A service which enables

Image

Mobile Banking

Jankalyan Bank also provides Mobile banking and net banking services.


' Start Here With Online Banking '

अहवाल ... विश्वासातून साकारलेल्या प्रगतीचा !